Om oss

och lite om hur vi arbetar

Vi gör världen lite bättre en individ i taget. 

Vi delar vår erfarenhet styrka och hopp.

Men rätt behandling är inte allt.

Därför jobbar vi med  Individuellt anpassade stödinsatser.

 

Vi erbjuder möjlighet tilll:

 • Individuell terapi (KBT).
 • ACT.
 • HSL.
 • Läkemedelsassisterad abstinensbehandling.
 • Eftervård-uppföljning
 • Substitutionsbehandling.
 • MI.
 • Utredning.
 • Pedagogiskt stöd och /eller utredning.
 • ADL (friskvård)

Akutboende

Vi erbjuder akutboende i form av lägenheter till både ensamma personer och barnfamiljer. Vi riktar oss till alla individer och familjer som av någon anledning står utanför bostadsmarknaden. Det kan röra sig om både kortare vistelsetid om några dagar till längre vistelsetid i väntan på en permanent bostad.

 • Våra lägenheter är fullt möblerade.
 • Välanpassade för barn med närhet till grönområden och skolor.
 • El, värme och vatten ingår.
 • Tillsyn sker samtliga dagar i veckan eller efter behov.
 • Personal finns i beredskap ifall något oväntat skulle inträffa.
Våra lägenheter kan även användas som utslussning från ett annat skyddat boende.
 • Individuellt anpassade stödinsatser Ex. trappan samtal, riskbedömningar Patriark eller Freda. Lägenheterna är utrustade för mindre familjer och finns i Värmland med omnejd.
 • Skyddsplaceringar i familjehem
 • Särskilt lämpade för minderåriga utsatta för hedersrelaterat våld.
 • Familjehemskonsulenter med kometens för målgruppen.

Vi har möjlighet att ta emot placeringar dygnet runt och kan ombesörja hämtning. Vid allvarlig hotbild kan säker transport ordnas.